Uitsluitingscriteria

 

Leefkracht b.v. hanteert de volgende uitsluitingscriteria:

 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag maakt dat de veiligheid van de medewerkers en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag dusdanig is dat Leefkracht onvoldoende kwaliteit van zorg kan garanderen;
 • Zorgvragers die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Ernstige gedragsproblematiek waarbij zorgvrager en/of ouder(s)/ verzorgers(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger niet bereid zijn om tot afspraken in het behandelplan te komen;
 • Zorgvrager heeft ernstige gedragsproblematiek waarbij middelen en maatregelen zijn vastgesteld vanuit jeugdreclassering;
 • De zorgvrager vormt een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving
 • Ernstige verslavingsproblematiek.
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem (indien doelen bij Leefkracht hier niet op zijn gericht en cliënt elders onder behandeling is hiervoor is dit geen exclusiecriterium)
 • Cliënten met suïcidale gedragsvertoningen (indien doelen bij Leefkracht hier niet op zijn gericht en cliënt elders onder behandeling is hiervoor is dit geen exclusiecriterium)

 

 

 

Vestigingen

 • Boxmeer
 • Deurne
 • Venray