PRIVACY BELEID

LEEFKRACHT JEUGDZORG

Het privacy beleid is onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Leefkracht-jeugdzorg kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Leefkracht-jeugdzorg, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leefkracht-jeugdzorg verstrekt. Leefkracht-jeugdzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • BSN
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens die staan vermeld in de ingestuurde documenten (school, cijfers etc.)
 • overige door u beschikbaar gestelde gegevens

 

WAAROM LEEFKRACHT JEUGDZORG DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Leefkracht-jeugdzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Leefkracht-jeugdzorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit jeugdzorg.

 

HOE LANG LEEFKRACHT JEUGDZORG GEGEVENS BEWAART

Leefkracht-jeugdzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Leefkracht-jeugdzorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geval van uitwisseling van gegevens is Leefkracht-jeugdzorg verplicht u hiervan op de hoogte te stellen en toestemming aan u te vragen middels een toestemmingsformulier. Leefkracht-jeugdzorg zal nooit gegevens delen zonder expliciete toestemming.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leefkracht-jeugdzorg.nl. Leefkracht-jeugdzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Een wijziging of intrekking van uw gegevens zal ook worden doorgegeven aan eventuele derden met wie uw informatie met uw toestemming is gedeeld.

 

BEVEILIGEN

Leefkracht-jeugdzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leefkracht-jeugdzorg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Boxmeer, 03-03-2015
Update: 15-7-2018

 

 

 

Vestigingen

 • Boxmeer
 • Deurne
 • Venray