Klachtenprocedure Leefkracht Jeugdzorg

Bij Leefkracht Jeugdzorg onderzoeken, begeleiden en behandelen we jouw kind met de grootst mogelijke zorg. Toch kan het voorkomen dat je het als ouder niet eens bent met een beslissing of met onze werkwijze. Heb je een klacht? Laat het ons weten, dan doen we er alles aan om dit op te lossen.

Stap 1 - Klacht bespreekbaar maken
Bespreek jouw klacht in eerste instantie met je vaste contactpersoon bij leefkracht-jeugdzorg. Zorgvuldige communicatie en vertrouwen in goede bedoelingen zijn daarbij essentieel. In de meeste gevallen is een gesprek tussen de betrokken partijen al voldoende om de klacht te verhelpen.

Stap 2 - Gesprek met directie
Komen jullie er gezien de aard van de klacht samen niet uit of is de afhandeling niet naar tevredenheid? De directie van Leefkracht Jeugdzorg neemt de klacht dan in behandeling. Eventueel volgt een tweede gesprek tussen de directie, jou en/of je kind.

Stap 3 - Schriftelijke klacht indienen
Biedt het gesprek met de directie geen oplossing, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie of het bevoegd gezag. De commissie onderzoekt jouw klacht en adviseert Leefkracht Jeugdzorg over de gegrondheid van de klacht, plus de maatregelen en besluiten.
 

Het klachtenformulier kunt u opvragen bij onze receptie, tel.nr.: 0485-520054
 

AKJ Vertrouwenspersoon

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

 

Vestigingen

  • Boxmeer
  • Deurne
  • Venray