Gedrag

ADHD/ADD

Alle kinderen hebben wel eens moeite om zich te concentreren en we zijn allemaal weleens impulsief of druk. Echter, bij sommige kinderen overheerst de hyperactiviteit, impulsiviteit en het gebrek aan concentratie. Wanneer dit gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren van uw kind, kan er sprake zijn van AD(H)D. Over het algemeen zijn er drie types AD(H)D te onderscheiden:

  • Het overwegend niet-oplettende type, dit wordt ook wel aangeduid met ADD. ADD wordt niet snel herkend bij kinderen omdat zij in tegenstelling tot kinderen met ADHD weinig storend gedrag vertonen. Kinderen met ADD zijn te herkennen aan hun dromerige en passieve gedrag, het feit dat ze snel afgeleid en vergeetachtig zijn, slecht luisteren en moeite hebben met sociale interactie.

  • Het hyperactieve type. Bij dit type zijn de aandachtsproblemen vaak kleiner en dit komt vooral voor bij kinderen jonger dan zeven jaar. Deze kinderen laten vaak verbaal en fysiek druk gedrag zien en reageren en handelen impulsief.

  • Het gecombineerde type. In dit type komt het aandachtsprobleem, impulsief gedrag en hyperactiviteit voor. Het kan gezien worden als die combinatie tussen de verschillende vormen. Kinderen met het gecombineerde type ADHD worden herkend aan het feit dat ze moeilijk stil kunnen blijven zitten, snel afgeleid zijn, heel veel praten, niet naar anderen luisteren, vaak spullen kwijtraken en zichzelf niet onder controle kunnen houden.
     

Autisme

Geen kind is hetzelfde en ook autisme komt bij kinderen op verschillende manieren tot uiting. Daarom wordt er vaak gesproken van een algemene term: autisme-spectrumstoornis of afgekort ASS. Kinderen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking. Bij hen komt informatie als losse puzzelstukjes binnen. Deze puzzelstukjes moeten steeds opnieuw geplaatst worden. Bij kinderen zonder autisme vindt dit proces onbewust en zonder veel inspanning plaats. Iemand met autisme steekt dus veel moeite in het verbanden leggen tussen de informatie die binnenkomt, ofwel de puzzelstukjes.
Daarnaast zijn kinderen met autisme zijn vaak minder sterk ontwikkelt in de sociale omgang, in de verbale en non-verbale communicatie en in de verbeelding. Bovendien kan er sprake zijn van vast en stereotype gedrag en wordt de zintuigelijke prikkeling anders ervaren. Beelden, geuren en geluid worden op een eigen manier ervaren en kunnen heel intens zijn.
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van hun eigen persoonlijkheid. En hoewel dat met vallen en opstaan gaat, leren ze daardoor normen en waarden. Maar niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat deze sociaal-emotionele ontwikkeling goed verloopt. Indien u zich bijvoorbeeld zorgen maakt om de emoties van uw kind, zijn/haar zelfvertrouwen en zelfbeeld, angsten, stemming, sociale contacten of opstandig gedrag kunt u bij www.leefkracht-jeugdzorg.nl terecht voor onderzoek en begeleiding. www.leefkracht-jeugdzorg.nl biedt ondersteuning om de problemen op sociaal-emotioneel gebied samen met ouders en leerkrachten op te lossen.

 

Vestigingen

  • Boxmeer
  • Deurne
  • Venray