Corona

Leefkracht Jeugdzorg – Protocol COVID-19

Versie 3.0: 14 oktober 2020

 

Het doel van dit protocol is om ook tijdens de coronacrisis de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en cliënten gedurende onze diverse vormen van begeleiding en onderwijsondersteuning te waarborgen. De meest actuele richtlijnen van het RIVM zijn hierbij altijd het uitgangspunt. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne, zowel in algemene zin als gericht op specifieke doelgroepen (cliënten, ouders van cliënten en jeugdprofessionals). Het protocol wordt naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk aangepast. Ook bij nieuwe ontwikkelingen of (overheids)maatregelen wordt de inhoud opnieuw bekeken en waar nodig geactualiseerd. Het uitgangspunt van dit protocol is dat de afspraken duidelijk en hanteerbaar zijn voor alle betrokkenen en dat onze intensieve begeleiding en persoonlijke aanpak mogelijk blijven.

 

 1. ALGEMEEN

Communicatie en geldigheid

 1. De afspraken in dit protocol gelden voor al onze diensten en vormen van begeleiding en onderwijsondersteuning.
 2. Uitgangspunt is dat de afspraken duidelijk en hanteerbaar zijn voor alle betrokkenen en dat hun veiligheid zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.
 3. De richtlijnen van het RIVM  en Nederlands Jeugdinstituut en het protocol zijn, voor zover van toepassing, leidend geweest voor het opstellen van dit protocol.
 4. Leefkracht Jeugdzorg communiceert met betrokkenen over de afspraken en maakt deze zichtbaar in de vestigingen.

Onderling contact

 1. Volwassenen en leerlingen bewaren zo veel mogelijk anderhalve meter afstand.
 2. Volwassenen onderling bewaren altijd anderhalve meter afstand.
 3. Cliënten onderling hoeven geen anderhalve meter afstand te houden.
 4. Indien aangegeven vaste looproutes binnen het gebouw volgen.
 5. Bij verplaatsingen binnenshuis draagt iedereen een mondkapje of spatscherm.
 6. Indien gebruik gemaakt dient te worden van trappen, heeft verkeer naar beneden voorrang. Verkeer naar boven wacht op anderhalve meter afstand van de trap.
 7. De beschikbare ruimtes in de vestigingen worden optimaal ingezet, zodat de passende afstand tussen leerlingen en werknemers gecreëerd wordt.
 8. Tijdens (individuele) begeleiding is afstand houden niet altijd mogelijk. Medewerkers en cliënten ouder dan twaalf jaar worden dan door kuchschermen van plexiglas gescheiden.

Begeleiding

 1. Bij binnenkomst is er duidelijk sturing door Leefkracht Jeugdzorg personeel: kort vragen naar gezondheid, toezicht op handen desinfecteren en dragen van een mondkapje.

Hygiëne en bescherming

 1. Leefkracht Jeugdzorg draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. De hygiënevoorschriften worden hieronder uitgewerkt.
 2. Het gebruik van eigen beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes wordt per 15 oktober 2020 verplicht.
 3. Raak je gezicht zo min mogelijk aan, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg en was je handen.
 4. Als er een corona-besmetting heeft plaatsgevonden, wordt er gehandeld volgens de geldende voorschriften en aanwijzingen van de GGD.
 5. In elke vestiging zijn tenminste oppervlaktesprays, desinfecterende handgel (tenminste 65% alcohol), zeeppompjes en papieren zakdoeken aanwezig.
 6. In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden dagelijks geleegd.
 7. Enkele personeelsleden worden op basis van duidelijke schoonmaakinstructies verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van hygiënemaatregelen, zoals schoonmaken tussen shifts of begeleidingsmomenten.
 8. Om onnodig contact te vermijden serveren wij geen thee, limonade en koekjes. Wij verzoeken leerlingen zelf een flesje water mee te nemen.
 9. Indien een jeugdprofessional of  leerling uit oranje reisgebied terugkeert, gaat hij/of zij volgens de richtlijnen van het RIVM tien dagen in (thuis)quarantaine. De begeleidingen/bijlessen vinden dan online plaats.

 

 1. JEUGDPROFESSIONALS
 1. Blijf thuis bij verkoudheids- of griepklachten.
 2. Blijf thuis als jij zelf of een gezinslid of huisgenoot koorts heeft. Kom weer naar het werk als jij of je gezinslid of huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 3. Wanneer jij zelf of een gezinslid of huisgenoot in de risicogroep valt, kunnen we in overleg je werkzaamheden aanpassen. In uitzonderlijke situaties of op medisch advies kun je (deels) vrijgesteld worden van werk. Er wordt dan gekeken naar ander passend werk.
 4. Wanneer blijkt dat je tijdens het werk corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, of als deze worden vermoed of als je ziek wordt tijdens het werk, ga je direct naar huis.
 5. Schud géén handen.
 6. Was meerdere keren per dag je handen gedurende twintig seconden en maak gebruik van de aanwezige desinfecterende handgel. Was je handen in ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer of wanneer je zelf inschat dat dit nodig is.
 7. Maak je werkplek en eventueel gebruikte apparaten regelmatig schoon met desinfecterende middelen. Toetsenborden, muizen en laptops neem je voor en na gebruik af met de overal beschikbare desinfecterende doekjes/spray. Houd je telefoon voor jezelf.
 8. Uitwisselen van materialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment je handen en het materiaal.
 9. Ventileer werk- en kantoorruimte waar mogelijk.
 10. Voor jeugdprofessionals die op externe locaties (op een school, zorginstelling) werken, geldt dat het protocol van de betreffende instelling leidend is. Mocht er in een dergelijk protocol niet voorzien zijn in een specifieke maatregel die de jeugdprofessional wel wenselijk acht, dan graag contact opnemen met je leidinggevende. We bekijken dan of er aanvullende eisen moeten worden gesteld aan de externe werklocatie.
 11. Voor jeugdprofessionals die bij een leerling thuis werken, geldt dat de afspraken en maatregelen uit dit protocol redelijkerwijs ook worden nageleefd.

 

 1. CLIËNTEN
 1. Sla de begeleiding/behandeling over bij (een vermoeden van) een corona-infectie van jezelf of van een gezinslid. Je mag weer naar Leefkracht Jeugdzorg komen als jij of het gezinslid 24 uur klachtenvrij is.
 2. Sla de begeleiding/behandeling over bij verkoudheids- of griepklachten. Je mag weer naar Leefkracht Jeugdzorg komen als je 24 uur klachtenvrij bent.
 3. Wanneer tijdens de begeleiding/behandeling blijkt dat je ziek bent of corona-gerelateerde klachten merkbaar zijn, wordt er contact opgenomen met je ouders en ga je direct naar huis of wordt je opgehaald.
 4. We doen ons best om de begeleiding/behandeling die je mist vanwege ziekte of verkoudheid op een later moment in te halen of te vervangen door online begeleiding.
 5. Volg altijd de aangegeven looproutes in onze panden en de aanwijzingen van onze medewerkers (mondkapje op).
 6. Uitwisselen van materialen mag, maar raak deze alleen aan waar nodig.
 7. Desinfecteer bij binnenkomst je handen met de aanwezige desinfecterende handgel.
 8. Was je handen na ieder toiletbezoek, hoest/nies in je elleboog, neem papieren zakdoekjes mee en gooi deze na één keer gebruiken weg en was je handen.
 9. Je kunt zelf eten en drinken meenemen volgens de standaard richtlijnen van VKPS (geen chips, energiedranken, etc.). Om onnodig contact tegen te gaan serveren wij geen thee, limonade of koekjes.
 10. Houd je telefoon en tas voor jezelf en zoveel mogelijk op je werkplek.
 11. Blijf tijdens de begeleiding op je plaats zitten. Pas na overleg met een medewerker mag je je plek verlaten (mondkapje op). Dit geldt ook voor het einde van de begeleiding.
 12. Verlaat het pand volgens de aangegeven looproute.

 

 1. OUDERS VAN CLIËNTEN
 1. Kinderen die gebracht worden, kunnen buiten bij de voordeur worden afgezet en opgehaald.
 2. Voor bijvoorbeeld intake- of adviesgesprekken vragen wij op het afgesproken tijdstip te komen en uw komst te melden bij de receptioniste, wij halen u op en nemen u mee naar de juiste plek.
 3. Voor iedere afspraak geldt dat er drie personen aanwezig mogen zijn waarvan één jeugdprofessional.
 4. Voor overleg of advies vragen wij u zo veel mogelijk telefonisch of per e-mail contact te zoeken. Als u of wij wel een persoonlijk gesprek wenselijk vinden, dan kan dat op afspraak.

 

 1. OPDRACHTGEVERS
 1. Wij stemmen graag ons protocol en werkwijze af met dat van onze opdrachtgevers. Het is van groot belang dat leerlingen, ouders en professionals veilig en verantwoord samenwerken.
 2. In sommige situaties of in het begeleiden van specifieke (zorg)leerlingen is in aanvulling op dit protocol maatwerk nodig. Samen met de betrokken opdrachtgever formuleren wij dan aanvullende maatregelen.

 

pdf
Download hier bovenstaand Protocol COVID-19 in pdf-format

 

Vestigingen

 • Boxmeer
 • Deurne
 • Venray